> Takım Çeliği

Özel çözümler için

Özel kalıplar

Takım çeliği genellikle perde arkasında çalışmaktadır. Mamule bakıldığında her zaman kullanılan kalıplar ve kalıp çelikleri ile ilgili bir şey söylemek mümkün olmayabilir. Fakat bir şey kesindir, o da üretilen her bir yüksek kaliteli ürünün arkasında en az o ürün kadar yüksek kaliteli kalıplar kullanıldığıdır. Bu bağlamda doğru takım çeliğinin tercih edilmesi parça kalitesini sağlayabilir veya bozabilir.

Takım çeliği gereklilikleri; tokluk, aşınma dayanımı, basma dayanımı veya termal direnç gibi çok geniş kapsamlı parametreleri içermektedir. Uygulama odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz sayesinde ihtiyaçlarınızı karşılayan en uygun, özel olarak üretilmiş çözümü elde edersiniz. Standartların yeterli olmadığı durumlarda, zorlu kullanımlara yönelik olarak sizlere alışılmış normların dışında bireysel ve özel çözümler sunmaktayız.

Yüksek Hız
Çelikleri

> 1.3343
> 1.3243

Sıcak İş
Takım Çelikleri

> BGH Diecast One
> BGH Tough One
> 1.2344 (ESR)
> 1.2343 (ESR)
> 1.2367
> 1.2365
> 1.2714

Plastik Kalıp
Çelikleri

> 1.2311 (P20)
> 1.2312 (P20+S)
> 1.2738 (P20+Ni)
> 1.2083 (ESR – VAR)
> 1.2316

Soğuk İş
Takım Çelikleri

> BGH Cut One
> 1.2379 (D2)
> 1.2721
> 1.2767
> 1.2826
> 1.2842
> 1.2360